INTENZIVNA KLOVNOVSKA DELAVNICA

22. 7. - 30. 7. 2023

Cena 350€

Prijavi se

Principi igre mask in fizičnega gledališča

Na delavnici bomo izhajali iz metode, ki jo je razvil (in jo še vedno razvija) italijanski pedagog Giovanni Fusetti. Ta klovnovstvo prepleta s tradicijo fizičnega gledališča Jacquesa Lecoqua in prakso somatske psihologije. Jacques Lecoq je pristopil k rdečemu nosu kot najmanjši gledališki maski. V skladu z njegovo zapuščino bomo na delavnici tako najprej osvajali osnovne principe igre z gledališko masko: kontakt z občinstvom, artikulacijo, stopnje odrske prezence in dihanje.

Analiza gibanja in rojstvo klovna

Udeleženci delavnice bodo v sodelovanju s pedagogoma analizirali svojo telesno dinamiko – ritem, način hoje, gibalne vzorce, itn. - in raziskovali svoje gibalne vzorce in fizično prezenco. Ta proces omogoča aktivno zavedanje lastnega fizičnega izraza, ki ga potem transformiramo (transpersonaliziramo ali (za)maskiramo) preko amplifikacije in igre v klovnovsko stanje.

Spoznavanje svojega klovna: improvizacija, glas, kostum in klovnovsko stanje

Nato bomo preko improvizacij in drugih odrskih provokacij poglabljali klovnovske karakterje, s čemer bodo udeleženci poglabljali svoj klovnovski like tudi v gledališkem okviru. Počasi se bo odstiral glas posameznih klovnov, njihov kostum in odnos med njimi.

Klovnovska igra: veščin in intervencije v javnem prostoru

V zadnjem delu delavnice se bomo posvetili ustvarjanju gledališkega materiala iz klovnovskega stanja. V tem delu bomo raziskovali solo in skupinske klovnovske točke, glasbene in plesne točke, nenavadne in unikatne veščine, odrske katastrofe in uspehe ter flope. Udeleženci bodo imeli priložnost izvajati in preizkušati pripravljen material tudi kasneje na festivalu.

Alenka Marinič (SI) in Justin Durel (US)

Alenka Marinič (SLO) in Justin Durel (ZDA) sta neodvisna gledališka ustvarjalca, ki sta kot avtorja, režiserja in igralca sodelovala pri številnih gledaliških projektih v Evropi in Severni Ameriki. Od leta 2013, ko sta zaključila triletno šolanje na mednarodni šoli fizičnega gledališča Helikos v Firencah pod mentorstvom pedagoga Giovannija Fusettija, razvijata skupno pedagoško vizijo. Ta temelji na zapuščini Jacquesa Lecoqa, torej raziskuje gledališče in igro skozi perspektivo fizičnega gledališča, s poudarkom na iskanju ravnovesja med tehniko in igro. Kot učitelja poučujeta v Evropi in Severni Ameriki.

Zakoni gibanja določajo orodja, ki jih igralci uporabljajo pri igri. Uporabi teh orodij pravimo tehnika. Ko se igralec poigrava s temi orodji, pravimo, da (se) igralec igra. Poleg raziskovanje diha, prostorskega zavedanja, različnih telesnih drž, gest in telesne govorice, se pedagogika učiteljskega tandema Durel-Marinič osredotoča na točko, ko se tehnika in igrivost srečata.

Prijavi se