Grad bo spet n

27.-30.7.2023

190 skupin - 17 odrov

Masterclass

17.-30.07.2023

12 intenzivnih mojstrskih delavnic bo potekalo na istem mestu kot Etno Histeria World Orchestra in Festival Plavajoči Grad: globoko v snežniških gozdovih pri Gradu Snežnik. 150 glasbenikov, cirkusantov, animatorjev, plesalcev, igralcev, performerjev, lutkarjev in akrobatov bo svoje znanje izpopolnjevalo z izkušenimi mentorji.

etNo HisteRia WoRld oRchestRA

tuRNejA etNo HisteRiA woRlD oRchestRa 2023

21.7. ob 21.00 - Prezid, Hrvaška
22.7. ob 20.00 - Stari Grad, Celje
23.7. ob 21.00 - Prešernov trg, Koper
24.7. ob 21.00 - Piazza Giuseppe Verdi, Trst
25.7. ob 21:00 - Grad Snežnik, Kozarišče
26.7. ob 20:00 - Kino Šiška, Ljubljana
28.7. ob 22:00 - Festival Plavajoči Grad, Grad Snežnik
...