URSUS DANCERS LJUBLJANA

Utrip / Pulse

Utrip / Pulse

Ana Cvelfar, Diana Džamastagić, Katarina Bogataj, Vanja Kolanovič, Katja Kučina, Hana Murovec, Anja Spasovski, Nadja Spasovski, Kaja Vajdetič, Nika Zidar,Kaja Marion Ribnikar

Contemporary Dance And Improvisation

Utripajoča množica plesnih teles mestoma obredno, mestoma aktivistično skozi ples išče lepoto človeškega telesa v nenehnem gibanju, valovanju in pretakanju; v skupni vibraciji, ritmu in pulzaciji razkriva polnokrvno izraznost človeških kosti, mišic in veziv ter skozi brezkompromisno plesnost vzpostavlja performativno moč kolektiva. The pulsating mass of dancing bodies, sometimes ritually, sometimes activistically, searches for the beauty of the human body in its constant movement, undulation and flow; in its shared vibration, rhythm and pulsation, it reveals the full-blooded expressiveness of human bones, muscles and ligaments; and establishes the performative power of dance collective.

Dogodki: