SENSORYUM

Sensory Path / Senzorična Pot

Saša Ribič, Jasna Ratoša, Irena Ivnik

Experiential Sensory Pathway

POT PREBUJANJA ČUTOV – senzorični sprehod Pot nas popelje v svet čutov, ustavi se pri barvnih mandalah, rdeča vonja, oranžna okuša, rumena vidi, zelena tipa, modra posluša, vijolična intuitivno vodi, lila ljubi ... Pravljična postavitev senzoriuma s čutnimi delavnicami. Vodenje po poti zaprtih oči – čutno doživetje Zapri oči in se pusti zapeljati v (ne)odkrite svetove čutnega. Pot, ki oživi! EXPERIENTIAL SENSORY PATH - a sensory walk The path takes us into the world of the senses, stops at colored mandalas, red - smells, orange - tastes, yellow - sees, green - feels, blue - listens, purple - intuitively leads, lilac - loves ... A fairy-tale setting with workshops for awakening the senses. Guided paths with closed eyes - sensory experience Close your eyes and let yourself be seduced into the (un)discovered worlds of the senses. A path that comes to life!

Dogodki: